news

HAPPY NEW YEAR 2020

  1. January 01, 2020
  2. 76 Views

សួស្តីឆ្នាំថ្មី សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខ
សុខភាពរឹងមាំ មានកម្លាំងចិត្តនឹងថាមពល
ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលចង់បានក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះ
ក្រុមហ៊ុនសឹកសេសម៉រ៍ ប៊ីអុីង (ខេមបូឌា) ចំកាត់