លក្ខណៈពិសេស

Twxture ខ្មៅដៃគូសចញ្ចើម ទន់ ងាយស្រួលប្រើ ក្បាលកាត់ខ្នាតតូចដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគូសដែលមានខ្នាតត្រឹមតែ 0.2 ម.មប៉ុណ្ណោះ។ វាជួយឧ្យចិញ្ចើមរបស់អ្នកស្រស់ស្អាត ដែលអាចការពារទឹក និង ញើសបានយ៉ាងល្អ ដឹតជាប់ជាមួយចញ្ចើមបានយូរពេញមួយថ្ងៃ។

វិធីប្រើប្រាស់: ប្រើ S Mone Perfect Water Proof Eyebrows គូសទៅលើរោមចិញ្ចើមដោយថ្នមៗ។

Related