ក្រុមហ៊ុនសឹកសេសម៉រ៍ ប៊ីអ៊ីង (ខេមបូឌា) សូមសំដែងនូវការរំលែកទុក្ខចំពោះការបាត់បង់នូវសមាជិកអ្នកធុរកិច្ច របស់គ្រួសារសឹកសេសម៉រ៍!
ខណៈនេះ ក្រុមហ៊ុនសូមផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់ថវិការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមប្រភេទនៃឧបទ្ទវហេតុដែលសាមីសពបានជួប ជូនដល់សាច់ញាតិគ្រួសារនៃសព។
ក្រុមហ៊ុនសឹកសេសម៉រ៍ ប៊ីអ៊ីង (ខេមបូឌា) សូមចូលរួមសោកស្តាយជាពន់ពេក និងសូមចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសព។
សូមអរគុណ...!!


សូមអរគុណ...!!


Other Article

MICELLAR CLEANSING WATER
223 28-12-2023
អ្នកប្រើប្រាស់ម្សៅបន្លែហ្វៃតូវីផ្ទាល់
698 11-08-2022
Leaders Seminar Trip "France"
997 01-09-2021
S MONE' BRIGHTENING CREAM
2,710 13-08-2021
ស្វែងរកអត្ថន័យនៃជីវិតជាមួយ SUCCESS MORE
7,668 14-03-2021
ទិញផលិតផលឈ្នះរង្វាន់ធំ
12,780 13-03-2021