EASTERN EUROPE
“ยุโรปตะวันออก”
สาธารณเชค ( Czech Republic)

สิ้นสุดระยะเวลาเก็บคะแนนในโปรแกรม Successmore World Experience ท่องเที่ยวล่องอภิมหาเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก “Allure Of The Seas” ในท้องทะเล Mediterranean ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา มอร์แมนขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ทริป ประวัติศาสตร์นี้กว่า 80 ท่าน ที่ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ วันเริ่มต้นเก็บสะสมคะแนน วางแผนและลงมือทำในการส่งต่อโอกาสและความเชื่อมั่นเพื่อเพื่อแปลง ชีวิต ผู้คน ขับเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ขับเคลื่อนองค์กร เข้าสู่ระบบ SLA (Successmore Leadership Academy) อย่างต่อเนื่อง จนสามารถบรรลุ เป้าหมายเป็นผลสำเร็จ เราจะร่วมเติมเต็มประสบการณ์และฉลองความสำเร็จ บนอภิมหาเรือสำราญ Allure Of The Seas ระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2558 นี้ด้วยกัน

เมื่อสิ้นสุดไปหนึ่งทริป ก็มีทริปใหม่เกิดขึ้นตามมาเหมือนสายน้ำที่ ไหลต่อเนื่อง ในโปรแกรม Successmore world experience ใหม่นี้นั้นก็คือ ท่อง “ ยุโรปตะวันออก” ซึ่งประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐเชค ออสเตรียฮังการีและสโลวัก ซึ่งประเทศเหล่านี้มีจุดดเด่นมาก ๆ ในเรื่อง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างในหลายหลายยุคสมัยที่สวยงาม สุดบรรยาย ซึ่งมอร์แมนมี ประสบการณ์ได้ยลและสัมผัสมาแล้ว ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ ในโอกาสนี้มอร์แมนก็ขออาสาที่ จะช่วยเติมภาพความฝันให้กับพวกเราทุก ๆ ท่าน โดยเริ่มต้นจากประเทศสาธารณรัฐเชคก่อน แล้วค่อยไล่เรียงไปที่ละประเทศ เชิญติดตามได้เลยครับ

ประเทศสาธารณรัฐเชคเป็นประเทศที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย ผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ที่สาธารณรัฐเชคนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการมา ชื่นชมประสาทที่ถูกสร้างขึ้นโบกส์หรือประวัติการก่อตั้งราชวงศ์ต่าง ๆ แต่ผู้คนเหล่านั้น ต้องการที่ จะมาชื่นชมความสวยงามและการออกแบบของ สถาปัตยกรรมโดยรวมที่มีมาก็มาย ซึ่งสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เหล่านี้ได้รับเลือกจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกถึง 12 แห่งด้วยกัน และยังมีอีกหลายๆเมืองที่ยังอยู่ในขั้นตอนการคัดสรร

กรุงปราก (Prague หรือ Praha) กรุงปรากได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่ สุดเมืองหนึ่งในโลก มีประชากรอาศัยก็อยู่ประมาณ 1,200,000 คน กรุงปรากเป็นเมืองที่งดงามมีสถาปัตยกรรม ชั้นยอดของทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็น โรมาเนสก์ (Romanesque) โกธิก (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) บารอก (Baroque) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) บริเวณที่เขตเมืองเก่าที่เป็นรวมสุดยอดศิลปกรรมอัน เป็นหัวใจของปราก ได้แก่ ย่านปราสาท (Castle District), Little Quarter หรือ Lesser Town ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวา ย่านเมืองเก่า (Old Town) และจัตุุรัสเวนเซสสลาส (Wenceslas Square) รวมถึงสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่มีอายุมากกว่า 600 ปีปราสาทปราก (Prague Castle)
ปราสาทปรากเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในสาธารณ รัฐเชค เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาว เชครักและภาคภูมิใจ ปราสาทปรากเริ่มสร้าง ในศตวรรษที่ 9 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง โบสถ์ ส่วนหย่อมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของศิลปะยุคสมัย ต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน โดยช่วงระยะเวลาหนึ่งงที่นี่ ได้กลายไปเป็นพระราชววังของราชวงศ์ ปัจจุบัน ปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีมหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)
ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้า ชาร์ลส์ที่้ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชชาวฝรั่งเศส เป็น ผู้ออกแบบและควบคุมดูแลต่อมา มหาวิหารสไตล์ โกธิกแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความประณีต งดงามมากที่สุดที่สุดแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ประตูแกะสลัก ลวดลายตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ ประดับรอบวิหารยิ่งขับให้มหาวิหาร แห่งนี้ดูโดดเด่นโบสถ์เซนต์เวนเซสลาส (St. Wenceslas Chapel)
โบสถ์เซนต์เวนเซสลาสเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหาร เซนต์วิตัส ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะในแบบ โกธิกภายในได้รับการตกก็แต่งด้วยภาพเฟรสโกและ อัญมณีมีค่ากว่า 1,345 ชิ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของ บรรดากษัตริย์ในอดีตพระราชววังเก่า (Old Royal Palace)
เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้าง ขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของ ราชวงศ์ โดย ภายในแบ่งออกเป็นหลายส่วนและ หลายชั้น ที่ไม่ควรพลาดเข้าไปเยี่ยมชมคือบริเวณ Vladislav Hall ที่ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิก ที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบานสูงแสน งดงามเชสกีครุมลอฟ (Cesky Krumlov
เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณ รัฐเชค มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและ ศิลปะของเขต เมืองเก่าและปราสาท      ครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็นมรดกโลก อยู่ทางตอน ใต้ของสาธารณรัฐเช็ก ใกล้ชายแดนออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนที่จะไหล ต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปราก ช่วงที่ แม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านเชสกี้ ครุมลอฟดูเหมือนเป็น ลำธารเล็ก ๆ สายน้ำคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูป ตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองดูราวกับหยด น้ำที่กำลังจะ ร่วงหล่นจากขั้ว ศูนย์กลางของ เมืองนี้คือปราสาทครุมลอฟ ซึ่งมีหอคอยสีชมพู ตั้งเด่นเป็นสง่า มองจากจุดโทนในเมืองก็เห็น ตัว ปราสาทตั้งอยู่บนเขาลูกเตี้ยๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ปลูกจนก็ลมกลืนไปทั้งปราสาทและภูเขา ปราสาทครุมลอฟมีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครอง ของขุนนางถึง 3 ตระกูล ที่ใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกก็เป็น สมบัติของรัฐบาลในที่สุด เป็น ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเชครองจากปรากสาทปราก มีห้องขนาดต่าง ๆกัน หลายสิบห้องให้ได้ชมกันในประสาทแห่งนี้สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)
สะพานที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน ยุโรปแห่งนี้ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา (Vitava River) ในกรุง ปราก และสะพานได้เชื่อมต่อเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก และทําให้กรุงปราก เป็นเมืองสำคัญในฐานะเมือง แห่งเส้นทางการค้าขาย ตัวสะพานดั้งเดิมนั้นมีชื่อ เรียกว่าเป็นสะพานหิน หรือ สะพานแห่งกรุงปราก แต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สะพานชาร์ลส์ ” “Charles Bridge” เมื่อปี ค.ศ. 1870


ทั้งหมดนี้คือสถานที่ที่เราจะได้ไปเยี่ยมชมและสัมผัส ด้วยตัวของเราเองสำหรับประเทศสาธารณรัฐเชค ซึ่งมอร์ แมนขอรับรองว่าทุก ๆ ท่าน จะจดจำาความ สวยงามของประเทศนี้ อย่างไม่รู้ลืม ในฉบับหน้า มอร์แมนจะขยายภาพความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของ กรุงเวียนนา ประเทศ ออสเตรีย แล้วพบกันตามนัดครับ


Other Trip

ยุโรปตะวันออก 3
ALLURE OF THE SEAS 2015 (2)
ALLURE OF THE SEAS 2015 (3)
ALLURE OF THE SEAS 2015