GUIDE TIP By : MR MORE MAN SUCCESSMORE WORLD EXPERIENCE
ฉบับที่แล้ว ได้เขียนสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งประเทศเป็นโปรโมชั่นใหม่ใน Being More Trip หรือที่เรามักจะเรียกว่า “ ทริปเล็ก” นั้นก็คือ มัลดีฟส์ เรียกว่าถูกอกถูกใจบรรดาท่าน ๆ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทะเลเป็นพิเศษ และเมื่อทราบว่าเราเตรียมทริปมัลดีฟส์ ด้วยโรงแรมสุดหรูหราระดับ 6 ดาว Clubmed Kani Resort ก็ยังตื่นเต้นกันสุดๆ ตั้งเป้าหมายกันจะไปเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกับทริปนี้กันยกทีมให้ได้ มอร์แมนก็ขอเอาใจช่วยให้ทุก ๆ ท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยครับ

ในฉบับนี้มาต่อกันกับโปรแกรมยุโรปตะวันออก East Europe หรือที่เรามักจะเรียกว่า “ทริปใหญ่ “ ตอนนี้มอร์แมนขอเรียกทริปใหญ่นี้ว่า “ Leaders Seminar Trip “ ซึ่งทั้งทริปเล็กและทริปใหญ่ก็เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวใน Successmore Word Experience เช่นกัน และใน Leaders Seminar Trip นั้น มอร์แมนได้เติมภาพ ความฝันให้กับทุกท่าน ผ่านไปแล้ว 2 ประเทศนั่นก็คือ ประเทศสาธารณรัฐเชค กับประเทศออสเตรีย ในฉบับก่อนหน้านี้ ในฉบับนี้จะขยายภาพความฝันทุกท่านด้วยประเทศฮังการี เชิญติดตามได้เลยครับประเทศฮังการี(Republic of Hungary) หรือชื่อเต็มคือ สาธารณรัฐฮังการี เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเชค สโลวัค ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย และโครเอเชีย ในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า เป็นประเทศของชาวแมกยาร์ (Country of the Magyars) มีพื้นที่ 93,000 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 1ใน5.5ส่วน มีเมืองหลวง ชื่อเมืองบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ


กรุงบูดาเปสต์ (Budapest ) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เป็นศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ มีประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคน บูดาเปสต์เป็นเมืองเดียวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ โดยรวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง “บูดา” กับเมือง “เปสต์” รวมกันเมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลกจนได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ไข่มุกแห่งน้ำดานูบ” ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danubee ) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมืองทางตะวันตกของแม่น้ำดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งดานูบ (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ ( Pest ) มีลักษณะ ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมือง ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่สุด เป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรปอาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันตระการที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชม ถือว่าเป็นลักษณ์ของประเทศฮังการีอาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำนูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังการีเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสภาปัยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิค หลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบรูณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ภายในอาคารรัฐสภาประกอบด้วยห้องมากมายถึง 700 ห้อง มีประตูทางเข้า 27 แห่ง บนตัวอาคารประดับด้วยยอดสูง 365 ยอดซึ่งแต่ละห้องตกแต่งอย่างสวยสดวิจิตรอลังการงดงามตระการตาเป็นอย่างยิ่งมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen Baslica)
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสูงโดดเด่นเป็นสง่าในฝั่งเปสต์เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ 1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มหาวิหารแห่งนี้มีความสูงถึง 96 เมตร ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ ภายในหมาวิหารโอ่โถ่งอลังการท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบการตกแต่งในถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรมสะพานเชน ( Chain Bridge )
สะพานเชนหรือสะพานโซ่ อยู่ใกล้ๆ กับอาคารรัฐสภาเป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ สร้างโดยวิศกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นล้วนนำมาจากอังกฤษเป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก มีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน ในยามค่ำคืนสะพานสว่างไสวไปด้วยไฟที่ถูกประดับประดาไว้อย่างสวยงาม ยิ่งสร้างความงามให้กับสะพานอย่างยิ่งจนถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ช่างภาพจากทั่วโลกมักจะมาเก็บภาพถ่ายที่นี่ฮีโร่สแควร์ ( Hero Square )
เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่ง สหัสวรรษ ( Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเสาระเบียงโดยรอบที่ประดับประดาไปด้วยรูปหล่อของบุคคลสำคัญของฮังการี ไม่ว่าจะเป็นอดีตกษัตริย์ นักปราชญ์ และ บุคคลในประวัติศาสตร์ของฮังการี

บริเวณฮีโร่สแควร์ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาที Museum of Fine Arts พิพิธภัณฑ์ ศิลปะที่เก็บรวบรวมผลงานของศิลปะชื่อดังไว้มากมายกว่า 120,000 ชิ้น มี Art Gallery แสดงผลงานทางศิลปะในยุคใหม่ มีปราสาท Vajdhunyad Castle สวนสัตว์สาธารณะ และ Szechenyi Medicinal Bath โรงอาบน้ำสาธารณะเก่าแก่ร้อยปีซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่โบสถ์แมทเทียส ( Matthias Church)
ตั้งอยู่ในฝั่งบูดา เป็นโบสถ์ใหญ่ เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตรย์แมทเทียส กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตรย์แห่งฮังการี แต่ในช่วงที่ฮังการีถูกรุกรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูกขนออกไป และถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นมัสยิสหลักของเมืองภายใต้การปกครองของตุรกีในปี ค.ศ. 1541 และในช่วงสงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียสได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก กระทั่งเมื่อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลับมายิ่งใหญ่และงดงามดังเดิม มีหลังคาสลับสีสันอันสวยงามสไตล์นีโอโกธิค ส่วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาที่งดงามเกินคำบรรยายป้อมชาวประมง ( Fisherman s Bastion)
ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจาการรุกรานปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกรานเมื่อปี 1241 – 1424 บนป้อมแห่งนี้ถือไว้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองดาบูดาเปสต์ที่สวยที่สุด สามรถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามาและยังมองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด
อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ได้ชมกัน เป็นอนุสาวรีย์พระรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่หน้าป้อมชาวประมง


เมื่อทุกท่านได้ขยายภาพความฝันกันแล้ว ขอให้ตั้งเป้าหมายแผนงานและมีพลังในการลงมือทำเต็มร้อย มอร์แมนเชื่อว่า ทุก ๆท่านสามารถบรรลุผลเป้าหมายในการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกับทริปยุโรปตะวันออกได้อย่างแน่นอน ฉบับหน้าเชิญติดตามต่อกับประเทศ สาธารณรัฐโลวัคและประเทศเยอรมันต่อไปครับ…..

Other Trip

EASTERN EUROPE "ยุโรปตะวันออก"
ALLURE OF THE SEAS 2015 (2)
ALLURE OF THE SEAS 2015 (3)
ALLURE OF THE SEAS 2015